Poniedziałek Wielkanocny
Ewangelia – Mateusz 28:8-15
„Wtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się; idźcie i powiedzcie braciom moim, że muszą odejść do Galilei; tam mnie zobaczą”. To jest przesłanie Wielkanocy. Musimy powiedzieć o tym innym. Musimy dawać świadectwo. Ci, którzy są świadkami, są powołani do dawania świadectwa. Każdy wierzący w Chrystusa jest powołany do dawania świadectwa o radości, jaką znajduje w wierze w Jezusa Chrystusa. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa jest wiarą, która wzywa nas do świadczenia o radości, jaką znajdujemy w Jezusie Chrystusie. Powodem naszej radości jest nadzieja w Jezusie Chrystusie. Ci, którzy chcą to zmienić, mogą próbować szerzyć kłamstwo, ale to się nie uda. Efekt prawdy o Zmartwychwstałym Chrystusie będzie się rozprzestrzeniał na cały świat. Zastanówmy się: Na ile prawda o zmartwychwstaniu Jezusa wpływa na moje życie?