Poniedziałek 13 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia Mateusza 8:18-22
W tym fragmencie Ewangelii widzimy dwa spotkania z Jezusem. Najpierw musimy zobaczyć kontekst tych spotkań. Wokół Jezusa były wielkie tłumy, a On zdecydował się przejść na drugą stronę. Następnie te dwie osoby przyszły za Jezusem. W tej rozmowie Jezus wyjaśnia dwie ważne zasady naśladowania Jezusa. Naśladowca Jezusa nie może oczekiwać żadnych ziemskich pociech. Nawet lisy mają nory, a ptaki powietrzne gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma gdzie położyć głowy. Nie możemy oczekiwać, że inni nas zrozumieją, rozpieszczą, pomogą. Nie, naśladowca Jezusa Chrystusa znajdzie się w sytuacji, w której nie będzie miał gdzie położyć głowy. Po prostu wisi między ziemią a niebem na krzyżu. Takie jest powołanie naśladowcy Chrystusa. Druga zasada również wynika z pierwszej. Musimy zostawić resztę siebie, aby podążać za Jezusem. Nie możemy pozostać wokół naszego otoczenia i naszych rzeczy. To także rodzaj pozostawania w naszych strefach komfortu. Musimy być gotowi opuścić wielki tłum i przejść na drugą stronę z Jezusem. Zastanówmy się: Czy jesteśmy gotowi opuścić nasze strefy komfortu, aby pójść za Jezusem Chrystusem?