Poniedziałek 10 tygodnia okresu zwykłego
Ewangelia – Mateusza 5:1-12
Kazanie na Górze jest drogą życia dla ucznia. Jest to sposób, w jaki każdy uczeń musi stawić czoła rzeczywistości w życiu swojego uczniostwa. Zarówno działanie, jak i reakcja ucznia powinny opierać się na tych zasadach. Jego myśli i plany mają być oparte na tych błogosławieństwach. To, co jest wspólne we wszystkich tych błogosławieństwach, to fakt, że wszystkie one wskazują na bycie „szczęśliwym” lub „błogosławionym”. I to jest najważniejszy czynnik dla ucznia. Być szczęśliwym, ponieważ uczeń podąża za Jezusem Chrystusem. A ponieważ uczeń podąża za Jezusem Chrystusem, jest błogosławiony lub szczęśliwy. Te zasady działania i reakcji pomagają nam być uczniami Jezusa Chrystusa, którzy są szczęśliwi i błogosławieni. Wiele razy podążamy za Jezusem Chrystusem, ale nie jesteśmy szczęśliwi, ponieważ podążamy za Nim zgodnie z naszymi własnymi zasadami lub metodami. Ale kiedy wyrzekamy się naszych dróg i podążamy za Jezusem Chrystusem zgodnie z drogą Błogosławieństw, będziemy szczęśliwi i błogosławieni. Zastanówmy się: Na ile porównuję swoje sposoby działania i reagowania ze sposobami wyszczególnionymi w Błogosławieństwach?