CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 10 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 2:14,22-33
„Ty uczyniłeś mi drogę życia, napełnisz mnie radością przez swoją obecność”. To jest doświadczenie zmartwychwstania. Poznanie drogi życia. Drogi życia, która nie może być skażona, która nie może być porzucona w odmętach Hadesu. Droga życia, której nigdy nie pokona moc śmierci. To życie zostało poznane przez człowieka w Jezusie Chrystusie. To doświadczenie nie jest tylko doświadczeniem epistemologicznym. Nie jest tylko poznaniem. Ale jest konkretną rzeczywistością. To właśnie możemy przeczytać w kolejnym zdaniu. „Napełniasz mnie radością przez swoją obecność”. Bóg napełniający człowieka radością przez swoją obecność. Zepsucie rozkład i śmierć pochodzą z pozbawienia i oddzielenia. To zostaje przekształcone. Rozkład i śmierć są zastąpione radością. Radość z pełni i integralności. Ta radość pochodzi z obecności Pana we mnie. On wypełnia mnie swoją obecnością, która daje mi radość. Ta czysta radość jest radością paschalną. Radość, że Pan jest obecny w nas i nas wypełnia. Jezus wychodzący z grobu to natura ludzka wyzwolona radością przez obecność Pana w nas. Radość z pojednania i przebaczenia. Zastanówmy się: Czy doświadczam obecności Zmartwychwstałego Pana we mnie?

Share: