Poniedziałek 23 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Kol 1:24-2:3 – „Tajemnicą jest Chrystus pośród was, nadzieja waszej chwały.
„Tajemnicą jest Chrystus pośród was, nadzieja waszej chwały: to jest Chrystus, którego głosimy, to jest mądrość, w której wszystkich starannie kształcimy i pouczamy, aby wszyscy byli doskonali w Chrystusie”. Paweł jest szczęśliwy, że może cierpieć, aby być sługą tej tajemnicy. Tą tajemnicą jest Chrystus. Chrystus jest centralnym punktem wszystkiego, czym jesteśmy i co robimy. Chrystus jest mądrością, która nas formuje i przemienia. Chrystus staje się mocą, która napędza nas w każdym naszym działaniu. Chrystus staje się wewnętrzną mocą w nas. Musimy to odczuć i rozpoznać w naszym chrześcijańskim powołaniu. Chrystus staje się wewnętrzną mocą i kieruje nami. Kiedy to robimy, nie możemy się już opierać. Po prostu stajemy się uczniami, po prostu akceptujemy wszystko. Płyniemy z tą tajemnicą. Paweł mówi, że ta moc służy jedności w miłości. „Wszystko po to, abyście się zespolili w miłości”. Chrystus staje się wewnętrzną mocą w nas, abyśmy mogli być złączeni w miłości. Zastanówmy się: Czy Chrystus jest wewnętrzną mocą w nas, aby związać nas razem w miłości?