Poniedziałek 3. tygodnia Wielkiego Postu
Pierwsze czytanie – 2 Krl 5, 1-15
Jest to czytanie, które zwraca naszą uwagę na plan Boga, który objawia się nam poprzez najprostszych ludzi wokół. Jest to historia, w której Pan prowadzi historię przez sługi, a nie przez królów. Służąca dziewczyna z Izraela ujawnia możliwość uzdrowienia Naamana. Naaman i jego żona poszli za słowem tej służącej dziewczyny. I Naaman udał się do Izraela. Potem, gdy prorok Elizeusz powiedział, aby iść i wykąpać się w Jordanie, Naaman rozgniewał się. Ale znowu czytamy: „Lecz słudzy jego podeszli do niego i rzekli: 'Ojcze mój, gdyby prorok kazał ci uczynić coś trudnego, czyżbyś tego nie uczynił? Tym bardziej więc, gdy mówi do ciebie: „Wykąp się, a staniesz się czysty””. Zszedł więc na dół i zanurzył się siedem razy w Jordanie, jak kazał mu Elizeusz. Naaman słuchający słów swoich sług. Plan Boży objawia się poprzez proste i skromne okoliczności w naszym życiu. Wielkie znaki są łatwe do odczytania, ale małe znaki są trudne do rozpoznania. Ale małe znaki są równie ważne i tak potrzebne, aby być otwartym i wrażliwym na małe znaki w naszym życiu. Zastanówmy się: Wielki Post to czas ćwiczenia się w dostrzeganiu i rozpoznawaniu skromnych okoliczności, przez które Bóg do nas przemawia.