Maksymilian Kolbe, kapłan, męczennik
Poniedziałek 19. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Powtórzonego Prawa 10:12-22
„Obrzezaj tedy serce swoje i nie bądź więcej uparty, bo Pan, Bóg twój, jest Bogiem bogów i Panem panów”. Obrzezaj swoje serce i nie bądź już uparty. Chodzi o to, aby nie być upartym i dać Panu prawdziwe miejsce w naszym życiu. Nie bać się niczego innego i kochać sprawiedliwość. On nigdy nie jest stronniczy i nie daje się przekupić. Dlatego Słowo Boże mówi: „Ten jest, który widzi sprawiedliwość dla sieroty i wdowy, który miłuje obcego i daje mu pożywienie i odzienie”. Tak więc, nie będąc upartymi, witamy obcego i dajemy mu jedzenie i ubranie. Przyjmowanie innych do naszego życia. To społeczne wyzwolenie. W życiu św. Maksymiliana Koble widzimy większy model. Oddał swoje życie obcemu z powodu tego, co powiedział Jezus. To ty pokonujesz swój strach przed byciem na uboczu, ponieważ jesteś z Bogiem, który jest Bogiem bogów i Panem panów. Zastanówmy się: Czy cieszę się wolnością, by czynić sprawiedliwość ubogim i obcym?