Poniedziałek VI tygodnia okresu wielkanocnego
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 16, 11-15
„Słuchała nas, a Pan otworzył jej serce, by przyjęła to, co mówił Paweł”. Jakie to piękne! Musimy dążyć do tego, aby to się w nas działo. Ze swej strony Lidia słuchała Słowa Bożego. Musimy słuchać Słowa Bożego tak jak Lidia. Kiedy mamy usposobienie, Pan otworzy również nasze serce. Musimy słuchać z pełną uległością Słowa Bożego. Słowo Boże otworzy nasze serce. Często słuchamy Słowa Bożego, aby usłyszeć to, co uzasadnia nasz sposób życia lub nasze działania. Nie pozwalamy, aby Słowo Boże decydowało o naszych działaniach. Musimy słuchać z pełną otwartością na Słowo Boże, a wtedy Słowo Boże otworzy nasze serce. Zastanówmy się: Czy słucham Słowa Bożego z pełną uległością, aby mogło ono otworzyć nasze serce?