Poniedziałek 28. tygodnia okresu zwykłego
Święta Jadwiga, zakonnica
Święta Małgorzata Maria Alacoque, dziewica
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 1:1-7
„Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i apostolską misję głoszenia posłuszeństwa wiary wszystkim narodom pogańskim na cześć Jego imienia”. To Słowo Boże pokazuje, jak bardzo nasza osobista relacja z Jezusem jest ważna w naszym życiu. To przez Jezusa Chrystusa otrzymaliśmy łaskę. Wszystko, co otrzymaliśmy, zawdzięczamy Jego łasce. A po co otrzymaliśmy łaskę? Dla misji. Ale także misja, którą otrzymaliśmy od Niego. Misją jest głoszenie posłuszeństwa wiary wszystkim na cześć Jego imienia. Posłuszeństwo wiary to posłuszeństwo, którego domaga się wiara. Wiara prosi o posłuszeństwo, aby całkowicie zaufać Bogu, który cię kocha. I to posłuszeństwo wiary musi być głoszone każdemu bez różnicy. Jest to trudne, ponieważ nie możemy postrzegać wszystkich w ten sam sposób. Musimy więc zacząć postrzegać wszystkich w tej samej godności, aby głosić posłuszeństwo wiary wszystkim na cześć Jego imienia. Zastanówmy się: Czy jestem w stanie widzieć wszystkich z taką samą godnością, aby głosić posłuszeństwo wiary wszystkim na cześć imienia Jezusa Chrystusa?