Poniedziałek 11 tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Mateusza 5:38-42
„Przeciwnie, jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi”. To zupełnie nowy paradygmat. Zaakceptować przemoc i przyjąć jej więcej. To jest droga Krzyża. Zaakceptuj winę drugiej osoby i przekształć ją w krzyżu poprzez miłość do tej osoby. To właśnie wydarzyło się na Krzyżu. Jezus Chrystus przyszedł, aby zbawić świat. Został ukrzyżowany. Przyjął wszystkie swoje cierpienia. Na krzyżu przebaczył nam i otworzył nam drzwi do nieba. Zło nie może nam zaszkodzić, ponieważ w Krzyżu zostało definitywnie pokonane. Ale w przebaczeniu człowiek poddany złu zostaje zaproszony do nawrócenia i przyjęcia światła. Kiedy nie reagujesz gwałtownie, gdy ktoś uderza cię w prawy policzek i nadstawiasz mu drugi, ta reakcja jest czymś innym. Ten gest jest wezwaniem do osoby, która ucieka się do przemocy, że przemoc nie ma mocy. Tylko miłość ma moc przemiany. Tak więc, na wzór Jezusa Chrystusa, wszelka przemoc, siła, agresywność traci swoją moc. Miłość staje się potężna. Zastanówmy się: Na ile rozumiem według Ewangelii słabość agresywności?