Poniedziałek 24 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 Tymoteusza 2:1-8
Rada Pawła jest bardzo ważna. Musimy modlić się za wszystkich, zwłaszcza za tych, którzy sprawują władzę, abyśmy mogli prowadzić religijne i pełne czci życie w pokoju i ciszy. Kiedy modlimy się za wszystkich, uczestniczymy w Bożej woli zbawienia wszystkich. Dlatego modlitwa za wszystkich podoba się Bogu. Modlitwa za wszystkich jest również aktem oddania czci Chrystusowi Jezusowi, który poświęcił się jako okup za wszystkich. Jak modlić się za wszystkich? Należy to zrobić, podnosząc ręce ze czcią, bez gniewu i kłótni. Zastanówmy się: Czy ktoś jest pomijany w moich modlitwach?