CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 19 grudnia

19 grudnia
O radix Iesse,
Ewangelia – Łk 1,5-25
„Wtedy ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Widok ten zaniepokoił Zachariasza i ogarnął go strach.” Znak obecności anioła przy ołtarzu zaniepokoił Zachariasza i ogarnął go strach, a następnie zwątpił w słowa Anioła. Widzimy tu strach i zwątpienie ogarniające Zachariasza w obecności Anioła. To zdarza się również nam. Lęk i wątpliwości przysłaniają naszą modlitwę i życie duchowe. Wtedy trudno jest nam zrozumieć i przyjąć Słowo Boże. Nie przyjmujemy orędzia Bożego z należytym szacunkiem i miłością. Ten lęk zaczyna się od niezrozumienia obecności Boga w różnych sytuacjach i przez różne osoby. Kiedy nie rozumiemy, zaczyna się lęk i wątpliwości. Adwent jest czasem przezwyciężania lęków i wątpliwości, abyśmy mogli zrozumieć przesłanie Boga.

Share: