Poniedziałek 33 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 Księga Machabejska 1:10-15,41-43,54-57,62-64
„Wtedy król ogłosił całemu królestwu, że wszyscy mają stać się jednym ludem, każdy wyrzekając się swoich szczególnych zwyczajów”. Każdy z nas został stworzony z unikalnym planem. W tym czytaniu widzimy plan króla, aby wymazać wszystkie plany dla każdej osoby i chce stworzyć plan dla wszystkich osób równych. Chciał wymazać wszystkie plany Boga dla każdej osoby i chciał stworzyć jeden plan dla wszystkich innych. Jest to plan wymazania całej wyjątkowości każdej osoby. Jest to sprzeczne z wolą Boga. Wola Boża dopuszcza wyjątkowość każdej osoby i jej zwyczajów. Zastanówmy się: Czy akceptuję wyjątkowość każdej osoby, czy też wolę jednolitość?