Maryja, Matka Kościoła
Poniedziałek 7. tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Jana 19:25-34
„Wtedy rzekł do ucznia: »Oto Matka twoja«. I od tej chwili uczeń przygotował dla Niej miejsce w swoim domu”. Jezus Chrystus w chwilach bólu chciał złagodzić ból swojej matki. Chciał więc, aby stała się matką Jego uczniów, co, jak mówi Ewangelia, bardzo dobrze przyjęła. Od tego momentu uczeń zrobił dla niej miejsce w swoim domu. To jest dar Jezusa umierającego na krzyżu. Wraz z wielkim darem odkupienia dał nam również Matkę Odkupiciela. Matka Odkupiciela staje się Matką Kościoła. Tyle tylko, że musimy stworzyć dla Niej przestrzeń w naszym domu, w naszym sercu, w naszych planach, w naszych projektach. Ta przestrzeń jest święta nie tylko dlatego, że jest przestrzenią Matki Odkupiciela, ale zapewnia efekt Odkupienia, który Jezus Chrystus przyniósł nam na Krzyżu. Obecność Maryi Matki Odkupiciela w naszych planach jest widzialnym znakiem Odkupiciela w naszych planach. Zastanówmy się: Czy w moich planach tworzę miejsce dla Matki Odkupiciela?