Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny
w poniedziałek 34 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 21, 1-4
„Lecz ona z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”. Co więc zamierza zrobić ta wdowa? Wychodzi ze świątyni bez niczego. Tutaj możemy zobaczyć błogosławieństwo stojące za składaniem ofiar. Ofiarowanie dajemy po to, abyśmy mogli pokonać nasze niepotrzebne lęki egzystencjalne. Zaczynamy ufać całkowicie Panu. Już nie w to, co mamy w kieszeni, ale w Pana, którego mamy w sercu. Ponadto ważna jest w ofiarach wola dawania wszystkiego. Wola całkowitego i zupełnego oddania jest podstawą do złożenia prawdziwej ofiary.