Poniedziałek 7. tygodnia okresu wielkanocnego
Święta Rita z Cascii
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 19:1-8
W tym czytaniu widzimy efekt przyjścia Ducha Świętego. „Gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa, a w chwili, gdy Paweł kładł na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich i zaczęli mówić językami i prorokować”. Kiedy przyszedł Duch Święty, zaczęli mówić językami i prorokować. Innymi słowy, stali się narzędziami Boga. Nie byli już więcej dla siebie. Stali się narzędziami królestwa Bożego. Natychmiast czytamy, co robi Paweł. „Zaczął od pójścia do synagogi, gdzie odważnie przemawiał i przekonująco argumentował o królestwie Bożym”. Śmiałe przemawianie i przekonujące przekonywanie o królestwie Bożym. To pasja dla królestwa Bożego. Kiedy nie czujemy tej pasji, oznacza to, że gdzieś straciliśmy bycie narzędziami Ducha Świętego. Spróbujmy ją odzyskać. Bądź narzędziem królestwa Bożego. Zastanówmy się: Czy czuję pasję bycia narzędziem Królestwa Bożego?