Narodzenie świętego Jana Chrzciciela
Ewangelia – Łukasz 1:57-66,80
„Ojciec poprosił o tabliczkę do pisania i napisał: „Na imię mu Jan”. I zdumieli się wszyscy”. W narodzinach św. Jana Chrzciciela możemy zobaczyć, jak Bóg realizuje swój plan w każdych okolicznościach. Zachariasz i Elżbieta byli w podeszłym wieku, ale Boży plan zadziałał. Zachariasz miał wątpliwości co do planu, ale plan Boży zadziałał poprzez bardzo widoczny znak w samym Zachariaszu. Członkowie rodziny chcieli nazwać dziecko po rodzinie, ale Boży plan zadziałał. Kiedy Bóg ma plan, wszystko układa się zgodnie z nim. A to, co musimy zrobić, to podążać za planem jak Zachariasz. Poprosił o tabliczkę do pisania, aby wyjaśnić plan Boga innym, aby napisać imię nadane dziecku przez Boga. Często nie mamy cierpliwości, aby prosić o tabliczkę do pisania, aby wyjaśnić Słowo Boże. Ważne jest, aby ludzie wokół nas rozumieli Słowo Boże. Nie denerwuj się, nie irytuj, miej cierpliwość, aby wyjaśnić tym, którzy są wokół ciebie, Słowo Boże. Zastanówmy się: Czy mam cierpliwość, by wyjaśniać innym Słowo Boże?