CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 24 kwietnia

Poniedziałek 3. tygodnia okresu wielkanocnego
Święty Fidelis z Sigmaringen, kapłan, męczennik
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 6, 8-15
„Szczepan został napełniony łaską i mocą i zaczął czynić cuda i wielkie znaki wśród ludu”. Kiedy jesteś napełniony łaską i mocą, możesz zacząć czynić cuda i wielkie znaki. Musimy być napełnieni łaską i mocą. Łaską Bożą, która pochodzi ze zbawienia dokonanego przez krew Chrystusa. I mocą, która pochodzi z serca, które jest otwarte na Ducha Świętego. Zarówno łaska, jak i moc są niezbędne do pełnienia misji. Łaska z krwi Chrystusa i moc z obecności Ducha Świętego. Łaska i moc czynią nas cudami. Łaska i moc czynią nas znakami. Cuda z łaski i mocy Bożej. Znaki łaski i mocy Bożej. Zastanówmy się: Na ile nasiąkam łaską krwi Chrystusa i mocą Ducha Świętego?

 

Share: