Poniedziałek 16. tygodnia czasu zwykłego
Święty Charbel Makhlouf, kapłan
Pierwsze czytanie – Księga Wyjścia 14:5-18
„Mojżesz odpowiedział ludowi: Nie bójcie się! Stójcie mocno, a zobaczycie, co Pan uczyni, aby was dzisiaj wybawić”. Na widok zbliżających się Egipcjan synowie byli przerażeni. Wiele cudów, które Pan uczynił dla wyzwolenia Izraelitów od Egipcjan, nie przychodziło im do głowy. Słowo Boże, które zapewniło im bezpieczeństwo. Słowo Boże, które przyszło przez Mojżesza. Widzą tylko niebezpieczeństwo ze strony nacierającej armii egipskiej. Widzą tylko siłę rydwanów. W tym miejscu wiara zawodzi. Widzimy tylko siłę rydwanów, a nie siłę Boga i Jego obietnicę. Bez wiary widzimy niebezpieczeństwo i ryzyko, a nie miłość Boga. Bez wiary czujemy się pomiędzy morzem czerwonym a armią egipską. Z wiarą widzimy, że jesteśmy prowadzeni przez Boga. Zastanówmy się: Czy w chwilach trudności widzę bardziej komplikacje czy Boże prowadzenie?