Poniedziałek Wielkiego Tygodnia
Ewangelia – Jana 12:1-11
„Zostaw ją w spokoju; musiała zachować tę woń na dzień mego pogrzebu. Ubogich zawsze macie przy sobie, mnie nie zawsze mieć będziecie”. Jest to ważne nauczanie Jezusa. Teologia pastoralna nie może zastąpić chrystologii. Nasze działania społeczne lub troska o potrzebujących nie mogą zastąpić naszej osobistej relacji z Jezusem. Nasza działalność charytatywna nie może zastąpić naszego osobistego czasu spędzonego z Jezusem Chrystusem. Nasze altruistyczne przedsięwzięcia nie mogą zastąpić naszego życia sakramentalnego. Zawsze wyzwaniem jest widzieć szerszy obraz, ponieważ widzimy tylko mały obraz sugerowany przez potrzeby danej sytuacji. Maria namaściła Jezusa i otarła Jego stopy swoimi włosami. Wtedy dom wypełnił się zapachem maści. Nasza osobista relacja z Jezusem przynosi piękny zapach do całego naszego domu. Nasza relacja z Jezusem przynosi pokój i radość wszystkim w domu. Wielki Tydzień jest tygodniem wzmacniania naszej osobistej relacji z Jezusem, zrozumienia i uznania tego, co Jezus dla nas uczynił. Zastanówmy się nad tym: Nic nie może zastąpić naszej relacji z Jezusem Chrystusem.