Poniedziałek 25 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Ezdrasza 1:1-6
„Wtedy naczelnicy rodów Judy i Beniamina, kapłani i lewici, a właściwie wszyscy, których Bóg pobudził do działania, przygotowali się, aby wyruszyć i odbudować świątynię Pańską w Jerozolimie”. To jest sposób, w jaki Pan interweniuje w naszym życiu. Zniszczenia naszej przeszłości, zniszczenia naszej przeszłości, Bóg sam podejmuje inicjatywę, aby je naprawić. Następnie daje natchnienie, aby stanąć na wysokości zadania i odbudować Świątynię Pana. Jesteśmy świątynią Chrystusa. Kiedy popełniamy grzechy, niszczymy tę świątynię. Kiedy oddalamy się od Boga, niszczymy świątynię Boga. Ale Bóg zawsze stara się sprowadzić nas z powrotem. Pan przygotowuje wszelką niezbędną pomoc, aby odbudować świątynię. My, natchnieni Jego duchem, musimy odpowiedzieć na to wezwanie. Jakiekolwiek są szkody, Pan znajdzie sposób, aby je naprawić. Zastanówmy się: czy jestem gotowy odbudować świątynię Boga zniszczoną przez nasze grzechy?