Poniedziałek 12. tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Rodzaju 12:1-9
Podróż Abrama jest podróżą wiary. Abram słucha Boga. Działa zgodnie z tym, co Bóg mu mówi. Utrzymuje relację z Bogiem. Po wysłuchaniu Boga postępuje zgodnie z Jego wolą. Opuszcza swoją ziemię i przenosi się do ziemi wskazanej przez Boga. Co więcej, podtrzymuje swoją relację z Bogiem, nieustannie budując ołtarz dla Pana i wzywając Jego imienia. Te trzy elementy są bardzo ważne. Słuchanie Boga, odpowiednie działanie i utrzymywanie stałej relacji z Bogiem. On żyje w relacji z Bogiem. Dlatego jest dla nas wzorem do naśladowania. Słucha Boga, postępuje zgodnie z Jego wolą i żyje w relacji z Bogiem. Zastanówmy się: Czy podążam za przykładem Abrama słuchając, działając i żyjąc z Bogiem?