Święty Szczepan, pierwszy męczennik
Ewangelia – Mt 10,17-22
„Ale gdy cię wydadzą, nie martw się o to, jak mówić ani co mówić;” Większość naszych zmartwień dotyczy tego, jak się zachować w jakiejś sytuacji. Nie wiemy jak będzie wyglądała sytuacja i nie wiemy w jakiej sytuacji będziemy, gdy będziemy chcieli się z tą sytuacją zmierzyć. Musimy więc naprawdę pracować w naszych miejscach wiary, gdzie naprawdę możemy się znaleźć pośród naszych napiętych harmonogramów. Jak nad tym pracować? W Ewangelii czytamy: „to, co macie mówić, będzie wam dane, gdy nadejdzie czas; bo nie wy będziecie mówić, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił w was”. Pozwólmy Duchowi Ojca mówić w nas. Niech nasz głos będzie cichy, aby Duch Ojca mógł w nas naprawdę przemówić. Pośród naszych trosk mamy to zapewnienie, że Bóg nas kocha. Zastanówmy się: Pozwólmy Duchowi Ojca mówić w nas.