Poniedziałek I tygodnia Wielkiego Postu
Święty Grzegorz z Nareku, opat i doktor Kościoła
Bardzo ciekawe jest zauważenie związku między tym, kim jest Pan, a tym, jak powinien zachowywać się każdy z nas. Te zalecenia zaczynają się od zdania: „Bądźcie świętymi, bo Ja, Pan, Bóg wasz, jestem święty”. Jesteśmy wezwani do bycia świętymi, ponieważ Pan jest święty. Aby mieć do czynienia z Panem, który jest święty, musimy być święci. A możemy stać się świętymi, postępując zgodnie z instrukcjami Pana. Te instrukcje są dla nas, abyśmy stali się świętymi jak Pan. Kluczem jest uczynienie drugiej osoby częścią ciebie. Traktuj go lub ją tak, jakby on lub ona była częścią ciebie. „Musisz kochać bliźniego swego jak siebie samego. Ja jestem Pan”. Możemy przyjmować innych do nas jak siebie samych tylko wtedy, gdy w ten sam sposób uznajemy panowanie Pana nade mną i nad innymi. Często dyskryminujemy drugiego, bo zapominamy, że ten drugi i my, mamy tego samego Pana i wszyscy jesteśmy dla Niego równie ważni. Przyjęcie panowania Pana nad drugim człowiekiem to przyjęcie drugiego człowieka jak siebie samego. Bo Pan jest Panem także nade mną. To kochać drugą osobę jak siebie samego. Zastanówmy się: W moim Wielkim Poście, na ile przyjmuję panowanie Pana nad drugim człowiekiem jako swoje?