CHLEB POWSZEDNI

Poniedziałek 27 marca

Poniedziałek 5 tygodnia Wielkiego Postu
Św. Jana z Egiptu
Pierwsze czytanie – Daniela 13:1-9,15-17,19-30,33-62
Historia Zuzanny mówi nam o źródle naszych wyborów, które mamy przed Panem i przed światem. Nasze wybory powinny wynikać z miłości do Pana, a nie z lęku przed światem. Nasze wybory powinny wynikać z naszego zaangażowania w Słowo Boże, a nie z logiki świata. Nasze wybory powinny wynikać z wierności naszemu powołaniu, a nie z konieczności chwili. Nasze wybory powinny wynikać z naszego spojrzenia na wieczność, a nie z naszej wygody w tym świecie. Nasze wybory powinny wynikać z naszego przylgnięcia do prawdy, a nie z przylgnięcia do fałszu. Zastanówmy się: Wielki Post to czas, aby uczynić prawidłowym źródło naszych wyborów.

 

Share: