Święty Augustyn, biskup, doktor Kościoła
Poniedziałek 21. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 Jana 4:7-16
„Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość pochodzi od Boga, a każdy, kto miłuje, jest zrodzony przez Boga i zna Boga”. Najważniejszym przesłaniem, które musimy zrozumieć, jest to, że „miłość pochodzi od Boga”. Używamy słowa „miłość”, nie biorąc pod uwagę tego aspektu miłości. Źródłem „miłości” jest Bóg. Tylko wtedy, gdy zrozumiemy ten aspekt miłości, możemy dojść do prawdziwego zrozumienia, że „Bóg jest miłością”. Chcemy kochać innych. Ale sens miłości polega na tym, że aby kochać, musimy uznać boskie pochodzenie miłości i boską istotę miłości. Dlatego św. Jan mówi, że „Bóg jest miłością
i każdy, kto żyje w miłości, żyje w Bogu, a Bóg żyje w nim”. Ma to ogromne konsekwencje. Musimy kochać wszystkich. Musimy żyć w miłości. To jest aspiracja. Zastanówmy się: Jak bardzo mogę kochać?