Święty Tomasz, Apostoł – Święto
Pierwsze czytanie – List do Efezjan 2:19-22
„Nie jesteście już cudzoziemcami ani przybyszami z zagranicy: jesteście obywatelami, jak wszyscy święci, i domownikami Boga”. To jest nasza tożsamość. To jest tożsamość wszystkich wokół mnie. Jesteśmy częścią domu Bożego. Jesteśmy członkami rodziny Bożej. Nie tylko my, wszyscy wokół mnie. Rodziny Bożej, której fundamentem są apostołowie i prorocy i której kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. Nie mogę patrzeć na tych wokół mnie jak na obcych. Musimy czuć się jak w domu. To poczucie domu jest przyczyną naszej codziennej radości. A to obywatelstwo jest po to, aby coraz bardziej wzrastać w jednej świętej świątyni w Panu. Naszym powołaniem jest wzrastanie w jedności, aby stać się jedną świętą świątynią Pana. Zastanówmy się: Czy jestem szczęśliwy z mojego obywatelstwa w domu Bożym?