Święty Ignacy Loyola, kapłan
Poniedziałek 17. tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 List do Koryntian 10:31-11:1
„Wszystko, cokolwiek czynicie, na chwałę Bożą czyńcie. Nigdy nie czyńcie nikomu nic uwłaczającego” To Słowo Boże może nas prowadzić w każdej chwili naszego życia. Dziś obchodzimy święto św. Ignacego Loyoli, który żył zgodnie z tym mottem. Cokolwiek robimy, robimy to na chwałę Boga. Wszystko ma na celu postawienie Boga przed nami. We wszystkim Bóg staje się siłą napędową. Wtedy nie będzie już chodziło o moje ego. Nie będzie też chodziło o konkurowanie z innymi. Św. Paweł daje praktyczną radę, jak tego przestrzegać: „Staram się być zawsze uczynnym dla wszystkich, nie troszcząc się o własną korzyść, ale o korzyść innych, aby byli zbawieni”. Bycie pomocnym dla wszystkich przez cały czas – dwa ważne punkty, bycie pomocnym dla wszystkich bez wyjątku i przez cały czas bez wyjątku. To zmienia nasze życie. Bycie pomocnym dla wszystkich i przez cały czas. Ile wyjątków robimy w naszym życiu? Wszystkie te wyjątki są dla naszej korzyści. Dlatego św. Paweł mówi, że „dla mojej własnej korzyści, ale dla korzyści wszystkich innych, aby mogli być zbawieni”. Zastanówmy się: Czy jestem pomocny dla wszystkich przez cały czas, czy też robię wyjątki dla własnej korzyści?