Poniedziałek 22 tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – 1 List do Tesaloniczan 4:13-18
„Chcemy, bracia, abyście byli całkiem pewni tych, którzy umarli, abyście się nie smucili z ich powodu, jak inni ludzie, którzy nie mają nadziei”. Wiara determinuje wszystkie aspekty naszego życia, w tym śmierć. Sposób, w jaki postrzegamy śmierć, jest bardzo ważny z punktu widzenia wiary. Z wiarą możemy postrzegać śmierć jako wejście do życia wiecznego. Bez wiary postrzegamy śmierć jako koniec i ciemność. Z wiarą postrzegamy śmierć jako rzeczywistość, którą Jezus przemienił w Nim przez zmartwychwstanie. W Jezusie wszyscy, którzy umierają, zmartwychwstają do życia wiecznego. Tylko z wiarą możemy to zobaczyć. Bez wiary widzimy tylko nieobecność tych, którzy umierają. Z wiarą widzimy zjednoczenie tych, którzy umierają z Jezusem Zmartwychwstałym. To daje nadzieję i światło.