Święta Agata, dziewica, męczennica
Poniedziałek 5. tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Łukasza 9:23-26
„Cóż więc za korzyść odniesie człowiek, gdy zdobędzie cały świat, a utraci lub zrujnuje samego siebie”? To bardzo fundamentalne pytanie. Twoje ja jest czymś więcej niż cały świat. Ponieważ bez siebie, jak możesz być częścią całego świata, który posiadasz? Ale aby mieć swoje własne ja lub ocalić swoje własne ja, musisz zrobić to, co mówi nam Jezus. Musimy stracić nasze życie dla Niego. A jak możemy stracić nasze życie ze względu na Niego? Możemy stracić życie, gdy wyrzekniemy się samych siebie, weźmiemy swój krzyż każdego dnia i będziemy naśladować Jezusa. Naśladować Jezusa to kochać. Ale ten proces ma jeszcze dwie treści: wyrzekanie się siebie, czyli stawanie się pokornym, aby Jezus mógł być w nas obecny, oraz branie naszego krzyża, czyli przyjmowanie ofiar potrzebnych, aby Jezus mógł być w nas obecny. Możemy więc zyskać samych siebie, naśladując Jezusa. Zastanówmy się: Stwórzmy przestrzeń dla Jezusa w naszym życiu, abyśmy mogli zyskać samych siebie.