Poniedziałek 27. tygodnia okresu zwykłego
Święci Denis, biskup i jego towarzysze, męczennicy
Pierwsze czytanie – Jonasz 1:1-2:1,11
Bóg ma plan dla każdego z nas. Bóg wyjaśnił Jonaszowi swój plan. Jonasz nie był jednak gotowy na przyjęcie tego planu. Nie chcąc zaakceptować Bożego planu dla mieszkańców Niniwy, Jonasz nie akceptuje zarówno Bożego planu dla mieszkańców Niniwy, jak i dla siebie. Kiedy chcemy widzieć świat własnymi oczami, a nie oczami Pana, nie tylko nie widzimy świata we właściwy sposób, ale także nie widzimy siebie we właściwy sposób. Akceptując Boży plan dla innych, akceptujemy Boży plan dla nas samych. To właśnie widzimy w historii Jonasza. Nasze plany kończą się w ciemności brzucha ryby, ale Boży plan otwiera możliwość trzeciego dnia na brzegu, aby zacząć od nowa. Zastanówmy się: Czy jestem otwarty na Boże plany i postrzeganie świata oczami Bożego planu?