Pozytywne doświadczenia z przeszłości to skarby i źródła, które dają ci światło. Nie po to, by żyć przeszłością, ale jako źródło energii. Pozytywne doświadczenia, zarówno małe, jak i duże, powinny być jak rzeka płynąca w pobliżu nas. Podczas gdy negatywne doświadczenia są jak palący się ogień, który hamuje rozwój. Sposobem na to jest nasza zdolność wybaczania sobie i innym. Nauczmy się żyć z bliznami, ale w świetle. Ilekroć pojawi się coś negatywnego w myślach, przejdź na jasną stronę z przebaczeniem i zaufaniem. Te małe pozytywne doświadczenia ratują życie. Żyj nad rzeką pozytywnych wrażeń, choćby nurt był niewielki!

Don Giorgio