Im bardziej wyolbrzymiasz swoje prawdziwe znaczenie, tym bardziej ranisz innych i tym bardziej jesteś podatny na zranienie. Zrozum więc swoją rolę i skromnie wkomponuj się w cały obraz w harmonii, aby przynieść pokój i radość. Nasze wyolbrzymianie naszego znaczenia zazwyczaj pochodzi z braku satysfakcji z tego, co robimy lub kim jesteśmy. Dlatego to, co jest potrzebne, to nie wyolbrzymianie siebie, ale lepsze zrozumienie znaczenia tego, co robimy lub kim jesteśmy.

Don Giorgio