Tegoroczny Wielki Post obfituje w spotkania rekolekcyjne adresowane dla dzieci, młodzieży czy dorosłych.
Proboszczowie z wielu parafii w Polsce proszą, by w ramach rekolekcji szkolnych, czy parafialnych przybliżyć wiernym postać służebnicy Bożej siostry Dulcissimy. To na prawdę dobry czas, pełen wyzwań, ale też ożywionej modlitwy. Jestem przekonana, że służebnica Boża s.Dulcissima jest obecna i prowadzi ludzi ku Bogu. To Ona prowadzi rekolekcje, ja tylko opowiadam o łaskach jakie siostra Hoffmann doświadczała i o łaskach jakie otrzymują ludzie, gdy proszą ją o wstawiennictwo. Niech Dobry Bóg błogosławi wszystkim pokladajacym w Nim nadzieję. Niech błogosławi przyzywającym pomocy służebnicy Bożej s.Dulcissimy.

s.Małgorzata Cur