Co roku – w okresie Wielkiego Postu – przygotowuję dla naszych podopiecznych godzinę kontemplacyjną w naszym centrum seniora.
Tym razem korzystając z okazji zaprosiłam również naszego nowego dyrektora centrum, pana Felixa Angstena,
który rozpoczął u nas pracę 1 lutego 2023 roku,
oraz naszą nową kierowniczkę służby pielęgniarskiej panią Maureen Nuppeney,
która przejęła swoje obowiązki 1 marca 2023 r., jako osoba odpowiedzialna za naszą placówkę.
Wielu mieszkańców przyszło do kaplicy i modliliśmy się za nich i za siebie nawzajem – abyśmy się nawzajem umacniali na naszej drodze.
Bo razem jesteśmy silni.

Na późniejszym spotkaniu w naszym refektarzu my, siostry, jeszcze raz szczególnie ich pozdrowiłyśmy i powitałyśmy.

Modlitwa
Boże, obdarzyłeś nas różnymi darami.
Nikomu nie dałeś wszystkiego i nikomu nie dałeś nic.
Każdej z nas dałeś część.
Pomóż nam, gdy będziemy razem wędrować,
służyć sobie nawzajem
z tym, co dajesz każdemu z nas dla dobra wszystkich.
Prosimy o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen.

Cieszymy się na naszą wspólną drogę w kierunku przyszłości.

S. Felicitas wraz ze wszystkimi siostrami z Cochem