Dynamika siły czynienia dobra polega na tym, że działa ona wtedy, gdy reagujesz natychmiast. Jeśli czekasz z odpowiedzią, siła czynienia dobra traci swoją dynamiczną naturę. Tak więc, kiedy masz inspirację do czynienia dobra, zrób to natychmiast. Czekanie z czynieniem dobra będzie stałym czekaniem. Właściwie, reagując na czynienie dobra, nie wyświadczamy przysługi komuś innemu, ale raczej sobie: sprawiamy, że stajemy się częścią pięknych rzeczy, które dzieją się na tym świecie.

Don Giorgio