Święty Justyn, męczennik
Sobota ósmego tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Mateusza 5:13-19
„Tak samo i wasze światło powinno świecić ludziom, aby widząc wasze dobre uczynki, chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Naturą światła jest świecić i oświetlać. Jezus porównuje swoich uczniów do światła. „Wy jesteście światłem świata”. I to światło musi świecić przed innymi. Jezus wyjaśnia również, w jaki sposób światło musi świecić. Musimy świecić poprzez nasze dobre uczynki. Nasze dobre słowa są promieniami światła. Dobre słowa w każdych okolicznościach. Tutaj porównanie ze światłem jest bardzo ważne. Nasze dobre uczynki muszą być jak akcesoria. Dobre uczynki muszą być naszą naturą. Nie jakieś dobre uczynki w ciągu dnia lub od czasu do czasu. Wszystko, co robimy, musi być przedłużeniem dobra w nas jako uczniach Jezusa Chrystusa. Jego światła w nas. Jego miłości w nas. Musimy nieustannie przekazywać to światło przez nas, poprzez nasze dobre uczynki. Tylko wtedy możemy wypełnić nasze powołanie jako światło, będąc światłem w życiu innych. Zastanówmy się: Czy rozpoznaję moje powołanie jako światło w moim codziennym życiu?