Sobota 9 tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – Księga Tobiasza 12:1,5-15,20
Jest to piękny fragment, w którym możemy znaleźć znaczenie chwalenia Boga i czynienia dobra. Dziękowanie Bogu i pomaganie potrzebującym są równie ważne. Wiara w Boga musi być wyrażana zarówno słowami, jak i czynami. Jeśli chodzi o dziękowanie Bogu, czytamy: „Głoście przed wszystkimi ludźmi czyny Boga, na jakie zasługują, i nigdy nie ustawajcie w dziękczynieniu”, a także: „Dziękujcie Mu godnie. Czyń to, co dobre”. Musimy dziękować Bogu w godny sposób i nigdy nie możemy znudzić się dziękowaniem. Jaki jest godny sposób dziękowania Bogu? Jest to czynienie tego, co dobre. W tym czytaniu widzimy komplementarność modlitwy i dobrych uczynków. „Musicie więc wiedzieć, że kiedy ty i Sara modliłyście się, to ja ofiarowałem wasze błagania przed chwałą Pana i czytałem je; tak samo, gdy grzebaliście zmarłych”. Musimy uzupełniać nasze modlitwy dobrymi uczynkami, nasze dziękczynienie Bogu dawaniem jałmużny i nasze chwalenie Boga pomaganiem potrzebującym. Zastanówmy się: Czy uzupełniam moje modlitwy czynieniem dobra?