Święta Scholastyka, dziewica
Sobota 5. tygodnia czasu zwykłego
Ewangelia – Marka 8:1-10
„Już trzy dni są ze Mną, a nie mają co jeść”. To przypomina nam o byciu z Jezusem przez trzy dni – od piątku do niedzieli, od Wielkiego Piątku do Niedzieli Wielkanocnej. Dlatego Jezus chciał im coś dać. Jezus dostrzegł potrzebę i poprosił uczniów, aby coś im dali. To pragnienie Jezusa, ale prosi On Kościół, aby nakarmił tych, którzy Mu towarzyszą. Jezus bierze to, co mają uczniowie i czyni cud chleba i ryb. „Wziął siedem chlebów i podziękowawszy, połamał je i rozdał uczniom, aby je rozdzielili; oni zaś rozdzielili je wśród tłumu”. To samo działanie, co w przypadku ustanowienia sakramentu Eucharystii. Dał chleby uczniom, aby je rozdawali. To Kościół rozdaje. „Jedli, ile chcieli”. Tak więc Jezus chciał dać tym, którzy towarzyszyli Mu przez trzy dni, siłę do pójścia naprzód. Wykorzystuje to, co jest dostępne dla uczniów i czyni cud. Zastanówmy się: Kiedy jestem z Jezusem, On troszczy się o moje potrzeby.