Sobota 23 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 6, 43-49
„Każdy, kto do mnie przychodzi i słucha moich słów, i działa według nich”. W naszej relacji do Jezusa potrzebne są trzy działania. Pójście do Niego, słuchanie Go i działanie według tego, co słyszymy. W dzisiejszej Ewangelii widzimy też coś równie ważnego. Te trzy elementy są niezbędne, aby stworzyć mocny fundament naszego życia. Wiele razy w życiu jesteśmy zachwiani, bo brakuje nam tego fundamentu. Wiele razy nic w życiu nie budujemy, bo brakuje nam tego fundamentu. Dzisiaj pomedytujmy, jaki jest status tych trzech elementów w moim życiu? Czy idę do Niego? Słucham Go? Czy działam według Jego słów? Którego z nich brakuje? Który muszę wzmocnić? Być może idziemy, ale nie słuchamy. Być może idziemy i słuchamy, ale nie działamy na podstawie tego, co On mówi.