CHLEB POWSZEDNI

Sobota, 11 listopada

Święty Marcin z Tours, biskup
Sobota 31. tygodnia okresu zwykłego
Pierwsze czytanie – Iz 61:1-3
Święty Marcin z Tours jest znany głównie ze swojego aktu miłosierdzia, dzielenia się płaszczem z żebrakiem w Amiens. Był on jednak wielkim pustelnikiem i dobrym pasterzem. Założył inne klasztory, kształcił duchowieństwo i głosił Ewangelię ubogim. To właśnie dzieje się, gdy żyjemy życiem naszego chrztu i bierzmowania. Otrzymaliśmy życie Chrystusa w chrzcie i moc Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Duch Pański jest więc z nami. Jesteśmy również posłani, aby nieść dobrą nowinę ubogim, aby wiązać serca złamane. Mamy również obowiązek pocieszać wszystkich, którzy się smucą. Ta misja jest nieodłącznie związana z tym, co otrzymaliśmy w naszych sakramentach. Zastanówmy się. Czy jestem świadomy mojej misji związanej z chrztem, aby pocieszać wszystkich, którzy się smucą?

Share: