Sobota 6. tygodnia okresu wielkanocnego
Ewangelia – Jana 16:23-28
„Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje”. Cóż za wspaniałe zapewnienie od Jezusa Chrystusa! Pytanie brzmi, o co prosić. Ale wiemy, o co prosić, ponieważ Jezus powiedział: „Gdy przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę”. Czego jeszcze chcemy? Chcemy tego Ducha Prawdy. Musimy prosić Ojca w imieniu Jezusa Chrystusa, aby udzielił nam Ducha Prawdy. Potrzebujemy towarzyszenia Ducha Świętego w każdej chwili naszego życia. Ponieważ jeśli nie mamy Ducha Świętego, będziemy prawdą chwili. Prawda chwili jest łaską chwili. Aby uchwycić łaskę chwili, potrzebujemy pomocy Ducha Świętego. I o to musimy nieustannie prosić Ojca w imię Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się: Nie zapominajmy nieustannie prosić Ojca w imię Jezusa Chrystusa o dar Ducha Świętego.