CHLEB POWSZEDNI

Sobota 15 kwietnia

Sobota wielkanocna
Pierwsze czytanie – Dzieje Apostolskie 4, 13-21
„Władcy, starsi i uczeni w Piśmie byli zdumieni pewnością okazaną przez Piotra i Jana, zważywszy, że byli niewykształconymi laikami”. To jest prawdziwe świadectwo zmartwychwstania. Przemiana, która dokonała się w apostołach. Władcy, starsi i uczeni w Piśmie byli zdumieni pewnością okazaną przez Piotra i Jana. Pewność, która płynie z osobistego doświadczenia Jezusa Zmartwychwstałego. Pewność, która pochodzi z osobistej relacji ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Pewność, która pochodzi z wiary w mandat udzielony przez Zmartwychwstałego Pana. Ta pewność to głębokie świadectwo Zmartwychwstania. Pewność, która przezwycięża wszelkie lęki. Pewność, która pomija wszelkie zagrożenia. Pewność, która daje odwagę powiedzieć: „Musicie ocenić, czy w oczach Bożych słuszne jest słuchanie was, a nie Boga”. Nie możemy obiecać, że przestaniemy głosić to, co widzieliśmy i słyszeliśmy”. Zastanówmy się: ile mamy pewności w byciu świadkiem Zmartwychwstałego Pana w naszym życiu?

 

Share: