Święta Teresa z Ávila, dziewica, doktor Kościoła
Sobota 28 tygodnia w okresie zwykłym
Ewangelia – Łk 12, 8-12
„Każdemu, kto powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, ale temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone”. Jest to bardzo ważne, ponieważ ten, kto mówi przeciwko Duchowi Świętemu, mówi przeciwko temu samemu Duchowi, który udziela łaski przebaczenia. Jest to jak zaprzeczenie źródła i kanału łaski. Dlatego tak ważne jest, aby rozpoznać działanie Ducha Świętego w naszym życiu i w życiu innych. Kiedy tego nie rozpoznajemy, kiedy zamykamy nasze serca i oczy na działanie Ducha Świętego, zamykamy się na Światło. Bądźmy czujni, aby widzieć i uznawać działanie Ducha Świętego w innych. Każdą dobrą rzecz, którą robi drugi człowiek, doceniajmy. Jest to przyznanie się do działania Ducha Świętego w nim lub w niej. Dostrzegajmy każdą małą, dobrą rzecz, która dzieje się w naszym życiu, to jest zrozumienie działania Ducha Świętego w naszym życiu. Dlatego Ewangelia stawia przed nami pytanie: Czy rozpoznajesz każde działanie Ducha Świętego w swoim życiu i w życiu innych?