Święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup, męczennicy
Sobota 23. tygodnia czasu zwykłego
Pierwsze czytanie – 2 List do Koryntian 4:7-15
„Jesteśmy w trudnościach ze wszystkich stron, ale nigdy nie osaczeni; nie widzimy odpowiedzi na nasze problemy, ale nigdy nie rozpaczamy; byliśmy prześladowani, ale nigdy nie opuszczeni; powaleni, ale nigdy nie zabici; zawsze, gdziekolwiek jesteśmy, nosimy ze sobą w naszym ciele śmierć Jezusa, aby życie Jezusa było zawsze widoczne w naszym ciele”. Ponieważ moc pochodzi od Boga, a nie od nas. Pan Jezus daje życie i daje łaskę. Więcej dziękczynienia będzie na chwałę Bożą. Mamy trudności z każdej strony, ale nigdy nie jesteśmy osaczeni. Wiele problemów jest tam, wiele razy nie znajdujemy odpowiedzi, ale życie Jezusa jest tam. Nie możemy szukać rozwiązań, nie możemy szukać odpowiedzi, ale musimy szukać obecności Jezusa Chrystusa. Zastanówmy się: Czy szukamy w naszych problemach, rozwiązań czy obecności Chrystusa?