Sobota 33. tygodnia w okresie zwykłym
lub sobotnie wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Ewangelia – Łk 20, 27-40
„Teraz zaś jest Bogiem nie umarłych, lecz żywych; bo dla niego wszyscy ludzie są w istocie żywi”. Jest taka część wszystkiego, którą widzimy i czujemy, ali i taka, której nie widzimy i nie czujemy. Jak chcemy wypełnić tę lukę? Saduceusze we fragmencie Ewangelii, który czytamy, chcieli wypełnić tę lukę rozszerzając to, co widzą i co czują również na tę część, której nie czują i nie widzą. To jest łatwy wybór. Ale wybór dokonany poprzez zamknięcie się wewnątrz tylko w namacalnej rzeczywistości. Dlatego Jezus ich poprawia i uczy. Przemiana w dzieci zmartwychwstania jest czymś, co trzeba zrozumieć przez wiarę. Ten proces wiary, musimy przyjąć, aby zrozumieć prawdę. Inaczej pozostaniemy w ciemności, a tej ciemności nie usuniemy przedłużając to, co widzimy. Ponieważ światło tego, co widzimy, nie wystarczy, aby rozjaśnić tę ciemność. Potrzebne jest światło wiary, aby rozjaśnić całe swoje życie, zarówno część widzialną, jak i niewidzialną. Wiara w Jezusa Zmartwychwstałego, która przenosi nas poza wszelkie rzeczywistości.