Sobota 19. tygodnia okresu zwykłego
Święty Jan Eudes, kapłan
Sobotnie wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Pierwsze czytanie – Jozuego 24:14-29
„Panu, Bogu naszemu, postanowiliśmy służyć, Jego głosu będziemy słuchać”. Oni decydują się służyć Panu. Nie jest im to narzucone. To ich decyzja, by służyć Panu. W oparciu o tę decyzję słuchają Jego głosu, a następnie będą posłuszni. Ta decyzja opiera się na ich wdzięczności za to, co Pan dla nich uczynił. Uznanie interwencji Pana w ich życiu skłoniło ich do wybrania tego samego Pana i odrzucenia obcych bogów spośród nich. Oddali swoje serca Panu, Bogu Izraela. Stało się to przymierzem, które Jozue zawarł dla ludu. „Potem wziął wielki kamień i ustawił go tam, pod dębem w świątyni Pana, a Jozue powiedział do całego ludu: 'Patrzcie! Ten kamień będzie świadkiem przeciwko nam, ponieważ słyszał wszystkie słowa, które Pan do nas mówił”. Krzyże w naszych domach, krzyże, które nosimy, są znakami przymierza naszego wyboru, aby oddać nasze serca Panu. Zastanówmy się: Czy krzyż, który noszę lub mam w swoim pokoju, przypomina mi o moim przymierzu z Panem?