Sobota 28 tygodnia okresu zwykłego
Sobotnie wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Pierwsze czytanie – List do Rzymian 4:13,16-18
„Dlatego to, co wypełnia obietnicę, zależy od wiary, aby było darem darmo danym i dostępnym dla wszystkich potomków Abrahama, nie tylko dla tych, którzy należą do Prawa, lecz także dla tych, którzy należą do wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich”. Jest to bardzo ważne przesłanie Słowa Bożego. Obietnica Boża zależy od wiary. Zależy od wiary, ponieważ może być bezinteresownym darem dla wszystkich. Darem danym wszystkim, bez względu na to, czy ktoś go otrzymał. W wierze obietnica się spełnia i to bez żadnych wymagań czy warunków. Tylko przez wiarę. I ta obietnica jest dostępna dla wszystkich. Nie tylko dla tych, którzy należą do Abrahama przez Prawo, ale dla wszystkich, którzy podążają za wiarą Abrahama. Wszystkich tych, którzy mają wiarę jak Abraham. Wszyscy, którzy poddają się Panu jak Abraham. Obietnica Pana jest darmowa i jest dostępna dla nas wszystkich, tylko dzięki wierze jak Abraham. Zastanówmy się: Czy jestem świadomy darmowej i powszechnej dostępności obietnic Pana?