Święty Jan Paweł II, papież
Ewangelia – Łk 13, 1-9
„Zostawcie jeszcze jeden rok i dajcie mi czas, abym go okopał i oborał: może wyda owoc w przyszłym roku” Tak czyni Bóg. On daje nam łaskę. Daje nam wolność. Daje nam możliwości. Ale wybór należy do nas. Drzewo ma wybór: wchłonąć nawóz i wydać owoce lub po prostu wchłonąć go i nie wydać owoców. Kiedy On widzi, że Jego miłość nie przynosi owoców w nas, stara się kochać nas bardziej. Łaska i możliwości są dawane bez odbierania nam wolności. Wybór należy do nas. Jak my wybieramy? Czy używamy łaski i możliwości, aby wydać owoce, które będą dobre dla innych, czy też używamy ich dla siebie? Razem z tym w Kościele jesteśmy tak bardzo uprzywilejowani. Wszystkie te przywileje są nawozem, który jest nam dany, abyśmy wydali owoce. I znowu wybór należy do nas. Czy używamy tych przywilejów dla naszych interesów, czy też używamy ich do wydawania owoców miłości i sprawiedliwości. Pomyślmy więc: Czy używamy łaski i możliwości danych przez Bożą miłość i przywilejów danych przez Kościół do wydawania owoców dla innych czy dla siebie?