Święty Pius z Pietrelciny (Ojciec Pio), kapłan
Pierwsze czytanie – List do Galatów 2:19-20
„Życie, które teraz prowadzę w tym ciele, prowadzę w wierze: w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i ofiarował samego siebie za mnie”. Życie w wierze jest czymś bardzo fundamentalnym. Wiara w Syna Bożego, który nas umiłował i który poświęcił się dla naszego dobra. Ta wiara jest podstawą naszego oddania Jezusowi. Ta wiara jest podstawą naszej relacji z Jezusem. Wiara w drugą osobę Trójcy Świętej, która nas umiłowała i poświęciła się dla nas. Kiedy czujesz miłość Boga i rozumiesz wartość Jego Ofiary, możesz być gotowy na ukrzyżowanie z Chrystusem. Wiara w miłość Boga i w ofiarę Chrystusa przygotowuje nas do życia z Bogiem. W takim życiu będziemy żyć życiem Chrystusa, który żyje w nas. Zastanówmy się: Czy pozwalam, by życie Chrystusa, który żyje we mnie, prowadziło moją drogę?